Skip to main content

Desiree Lips-van den Bos, Orthomoleculair Voedingsadviseur en Hormooncoach, eigenaar Healthy Mission, gevestigd aan Gershwinstraat 2, 3261 WP Oud-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.healthymission.nl - e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u gebruik maakt van de diensten van Healthy Mission dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met Healthy Mission of via de mail. Denk hierbij aan de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (bij betaling factuur via de bank)
 • Gezondheid, gewicht, gebruik medicatie en supplementen
 • Overige persoonsgegevens zoals invulde vragenlijsten, voedingsdagboeken, emotionele toestand en die door zijn verstrekt tijdens consulten/gesprekken en in de correspondentie via mail of telefoon.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Healthy Mission verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de uitvoering van uw hulpvraag
 • Om u te kunnen bellen, whats-appen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het opmaken van de factuur en afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • De lengte, geslacht, leeftijd, gewicht en gezondheid en gebruik medicatie, voedingsanamnese en leefstijl verwerk ik om te weten waar veranderingen in uw voedingspatroon en leefstijl kunnen plaatsvinden en om deze voortgang te kunnen volgen
 • Healthy Mission verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Healthy Mission neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Healthy Mission gebruikt hier geen computerprogramma’s of systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Healthy Mission bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Er is een wettelijke bewaartermijn (in 2020 van 7 kalenderjaren) voor de verzonden facturen en alle administratie die daarbij hoort zoals bijvoorbeeld rekeningafschriften en de gemaakte afspraken. Dat is de reden waarom wij de volgende persoonsgegevens volgens deze wettelijke termijn bewaren: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer (bij betaling factuur via bank) 

Als u (ook) een nieuwsbrief van ons ontvangt, bewaren wij de volgende  persoonsgegevens totdat u ons aangeeft deze nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen en wij alle gegevens moet wissen: 


 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Alle overige bijzondere/of gevoelige persoonsgegevens (zowel fysiek als digitaal) die wij verzameld hebben tijdens gesprekken /consulten bewaren wij 6 maanden nadat de begeleiding (ontstaan door mondelinge ofwel schriftelijk overeenkomst) is beëindigd. Dit zijn onder andere de volgende gegevens: 

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lengte
 • Geslacht
 • Gezondheid, zoals ziekten, medicijnen en suppleties. 
 • Ingevulde vragenlijsten en voedingsdagboeken
 • Voortgang
 • Alle overige persoonsgegevens (zoals ook ingevulde vragenlijsten, voedingsdagboeken, beweging, emotionele toestand enz.)

Delen van persoonsgegevens met derden

Healthy Mission verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Belastingdienst) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Healthy Mission gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Healthy Mission neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Healthy Mission wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer Healthy Mission het bovengenoemde niet naleeft.