Fit In Side Out! Low impact, High energy!

Reglement Fit In Side Out

Aanmelding/ inschrijving:

 • Aanmelding/inschrijving geschiedt door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
 • Het lidmaatschap aan Fit In Side Out bij Healthy Mission is persoonsgebonden en voor onbepaalde tijd.
 • Healthy Mission houdt zich het recht voor trainingstijden, groepsindelingen, tarieven, het reglement en de algemene voorwaarden te wijzigen.

Trainingen:

 • De eerste training wordt gezien als gratis kennismakingstraining
  Deelname aan de trainingen betekent een akkoord op de algemene voorwaarden/reglement. 
 • De trainingen gaan in principe door bij alle weersomstandigheden binnen KNMI code groen en uitsluitend als dit verantwoord is, ook bij code geel.
 • De trainingen hebben geen doorgang als de weersomstandigheden (letsel)gevaar kunnen leveren zoals bijvoorbeeld bij onweer en/of bij KNMI code oranje, rood en eventueel geel.

Lesgeld:

 • De hoogte van de lesgelden wordt jaarlijks vastgesteld door Healthy Mission.
 • Aan het begin van iedere maand wordt het lesgeld voor de komende maand in rekening gebracht. De deelnemer ontvangt hiervoor een factuur per mail die binnen 8 dagen na factuurdatum dient te zijn voldaan.
 • Wanneer een nieuw lidmaatschap tijdens de lopende maand ingaat, dan wordt het lesgeld naar rato berekend en gelijktijdig met de eerste factuur in rekening gebracht. 
 • Restitutie voor gemiste trainingen is niet mogelijk. Gemiste trainingen kunnen eventueel binnen 4 weken worden ingehaald op een andere dag/datum waarop een Fit In Side Out training wordt gelopen, mits het maximaal aantal deelnemers hier niet door wordt overschreden.
 • Wanneer de instructeur verhinderd is, probeert zij óf de wandeling in diezelfde week op een andere dag te geven of vervanging te regelen.
 • Wanneer er door overmacht geen training kan worden gegeven, worden de verplichtingen van de instructeur opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de instructeur geen invloed kan oefenen.
 • Bij de berekening van het lesgeld is uitgegaan dat bij een lidmaatschap van 1x per week er 4x per maand les zal worden gegeven. Dit komt neer op 48 weken per jaar. De instructeur bepaalt welke weken per jaar er geen les wordt gegeven.
 • Bij niet tijdige betaling heeft Healthy Mission het recht om binnen redelijke termijn, de deelnemer de toegang tot de trainingen te ontzeggen totdat betaling heeft plaatsgevonden. Tevens heeft Healthy Mission het recht administratiekosten in rekening te brengen zijnde € 15,00 per aanmaning. Mocht er geen betaling plaatsvinden dan zal Healthy Mission zich het recht toe eigenen een incassobureau in te schakelen, waarbij alle kosten voor rekening zijn voor de wanbetaler. 

Opschorting (tijdelijk stopzetten):

 • In geval van langdurige afwezigheid, ziekte, zwangerschap en/of blessures is tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap in overleg bespreekbaar, tot een maximum van 6 maanden. In het geval van een stopzetting langer dan 2 maanden kan bij terugkeer een plek binnen diezelfde groep niet worden gegarandeerd.
 • Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. 
 • De betalingsverplichting wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. 

Opzegging:

 • Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail opgezegd worden vóór de 1e dag van iedere maand. Bij tussentijdse opzegging bent u het lesgeld over de resterende maand verschuldigd.
 • Een uitschrijving is alleen geldig wanneer alle betalingen zijn voldaan.
 • Zolang er geen schriftelijke opzegging is ingeleverd en/of de betalingen niet voldaan zijn, is de uitschrijving ongeldig en loopt het lidmaatschap door.

Foto's, video's en Social Media:

 • Tijdens de trainingen kunnen er foto’s en filmpjes worden gemaakt. Om Fit In Side Out te kunnen promoten, is het voor ons belangrijk dat wij deze foto’s en filmpjes eventueel op Social Media of de website van Healthy Mission kunnen plaatsen. Natuurlijk zullen wij zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan. Op het inschrijfformulier kan worden aangegeven of u hier wel of niet mee instemt.
 • Het is mede deelnemers niet toegestaan om zonder toestemming van Fit In Side Out of Healthy Mission foto’s of filmpjes van de trainingen op Social Media te plaatsen. Wanneer er toestemming wordt gegeven, dient er altijd te worden verwezen (getagd) naar Fit In Side Out of Healthy Mission.

Overig:

 • Healthy Mission/Fit In Side Out is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na de trainingen.
 • De deelnemer is zich ervan bewust dat de trainingen buiten worden gegeven. Daarmee gepaard gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen bepaalde gevaren met zich meebrengen. De risico’s die daarbij komen kijken zijn voor eigen rekening van de deelnemer.
 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Deelname aan de Fit In Side Out trainingen geschiedt geheel op eigen risico. De leiding erkent geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens of naar aanleiding van de deelname aan de trainingen, gevolgen van blessures en enig letsel opgelopen tijdens de trainingen.

Desiree Lips
06-21952650
Oud-Beijerland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK 77609638
BTW nr. NL003217241B83

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: gatgeschillen.nl
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: gatgeschillen.nl/beroepscode