Skip to main content

Help de oorsprong van je klachten op te sporen door middel van een EMB

Energetische Morfologische Bloedtest (EMB)

De EMB is een mooi hulpmiddel om inzichtelijk te krijgen in hoe het met jouw gezondheid gesteld is. Een kijkje in het bloed geeft een beter beeld van het totale plaatje en kan zo helpen de oorsprong van eventuele klachten op te sporen.


Het is een testmethode waarbij middels een vingerprik enkele druppels bloed wordt afgenomen. In het onderzoek dat volgt wordt zowel met reguliere als complementaire bril naar het bloed en de anamnese gekeken. Het energetisch morfologische bloedonderzoek bekijkt enerzijds de bloedcellen (hematologie) en geeft anderzijds inzicht in tekorten en verstoringen op energetisch niveau. 

Waar wordt op getest?

Je krijgt inzicht in reguliere waarden zoals de bloedplaatjes, hemoglobine, rode bloedcellen en witte bloedcellen. Daarnaast kan de test ook verschillende energetische tekorten, verstoringen en belastingen aan het licht brengen. Waarden die met dit onderzoek naar boven kunnen komen zijn onder andere:  

  • Vitaminen- en mineralentekorten 

  • Darm- en leververstoring 

  • Vrije radicalen en toxiciteit 

  • Virale en bacteriële belasting 

  • Parasiet- en schimmelbelasting

  • Allergenen

  • Mentale of emotionele stress

  • Geopatische stress (straling)

  • Pancreasinsufficiëntie /insulineresistentie

  • Hormoonbalans 

Hoe werkt het?

De test kan worden afgenomen van maandag tot en met donderdag. De reden hiervoor is dat het laboratorium in het weekend gesloten is en er geen testen in behandeling worden genomen. Als de test op vrijdag wordt ingestuurd, dan zit er te lange tijd tussen het prikken en het labonderzoek.

Voorafgaand aan de bloedtest stuur ik je diverse vragenlijsten toe die vóór onze eerste afspraak weer bij mij binnen moeten zijn. Tijdens de eerste afspraak neem ik je bloed af middels een vingerprik en bespreken we samen de ingevulde vragenlijsten. We sturen het bloed op naar het laboratorium en na ongeveer 2 tot 3 weken is de uitslag bekend. Vervolgens maken we een (telefonische) afspraak om de uitslag samen te bespreken. Je ontvangt de uitslag van de test (ca. 14 pagina’s) en een persoonlijk advies per mail.

De kosten voor de EMB-bloedtest bedragen € 257,00*

*In combinatie met het 12-weekse all-in programma betaal je € 197,00. Deze prijs geldt ook voor klanten die dit programma al eerder hebben doorlopen.

Disclaimer:

De adviezen die worden gegeven hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze EMBTest® een deficiëntie aangeeft. EMBTest® doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van deze EMBTest® vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.